تقویم روز
امروز یکشنبه 29 ارديبهشت ماه 1398 ساعت 13:12 ب ظ

دستورالعمل پرداخت بن کتاب در نمایشگاه کتاب اعلام شد

دستورالعمل پرداخت بن کتاب در نمایشگاه کتاب اعلام شد به نقل از ستاد خبری سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، همایون امیرزاده؛ سخنگوی سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره نحوه مشارکت دانشجویان و طلاب، نهادها و موسسات برای دریافت بن کتاب در این دوره از نمایشگاه کتاب تهر....

دسترسی آزمایشی به بخش جدید منابع آموزش دانشجویی مجموعه Clinical Key Medical Education

دسترسی آزمایشی  به بخش جدید منابع آموزش دانشجویی مجموعهClinical Key Medical Education این مجموعه  شامل شامل حدود 200 عنوان کتب مرجع، بيش از 800 فيلم آموزشی و 85000تصویر است که عمدتا برای آموزش دانشجویان مورد استفاده قرار میگيرد. برای استفاده از این مجموعه،کاربران بایستی زمانیکه در شبکه د....

دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات ناشر Emerald

دسترسي آزمايشي دانشگاه  به مجموعه مجلات ناشر Emerald  به مدت سه ماه فراهم شده است . ناشر Emerald  بیش از 400 عنوان مجله معتبر در موضوعات مختلف از جمله مدیریت، بهداشت، کتابداری و اطلاع رسانی و آموزش پزشکی... منتشر می کند . جهت دسترسی به آدرس ذیل مراجعه نمایید.       http://www.emeraldinsig....

دسترسی آزمایشی به مجموعه فیلمهای آموزشی مجله JOVE

دسترسی آزمایشی به مجموعه فیلمهای آموزشی مجله JOVE از این تاریخ به مدت سه ماه فراهم شده است. ناشر JOVE بیش از 7000 مقاله تصویری در موضوعات علوم پایه و بالینی پزشکی، علوم دارویی و سایر رشته های علمی منتشر کرده است. جهت دسترسی به آدرس زیر مراجعه نمایید.  https://www.jove.com/ ....

دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات ناشر JAMA

دسترسی آزمایشی  به مجموعه مجلات ناشر JAMA ، به مدت سه ماه  فراهم گردیده است. ناشر مذکور 12 عنوان مجله در موضوعات مختلف از جمله علوم بالینی پزشکی منتشر می کند. عللاوه بر این JAMA Network در برگیرنده فیلم ها و فایل های صوتی آموزشی و منابع آموزش مداوم پزشکی است. https://jamanetwork.com/jou....