تقویم روز
امروز چهارشنبه 30 مهر ماه 1399 ساعت 02:08 ق ظ

عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی ovid

به اطلاع اساتید گرامی می رساند با توجه به عدم تجدید اشتراک به پایگاه اطلاعاتی ovid توسط وزارت خانه دسترسی به این پایگاه امکان پذیر نمی باشد.