تقویم روز
امروز جمعه 28 خرداد ماه 1400 ساعت 16:22 ب ظ

برگزاری وبینار " نکاتی پیرامون مقاله نویسی"

برگزاری وبینار " نکاتی پیرامون مقاله نویسی" توسط معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد