تقویم روز
امروز چهارشنبه 30 مهر ماه 1399 ساعت 02:26 ق ظ

برگزاری وبینار " نکاتی پیرامون مقاله نویسی"

برگزاری وبینار " نکاتی پیرامون مقاله نویسی" توسط معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد