تقویم روز
امروز جمعه 28 خرداد ماه 1400 ساعت 17:28 ب ظ

برگزاری وبینار معرفی نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران " نوپا"

وبینار معرفی نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران " نوپا"

پنجشنبه  ٢۰ شهریور ١٣٩٩

 ساعت ١۰-١١

 لینک ثبت نام

لینک ورود به وبینار

https://www.skyroom.online/ch/moeintaghavi١٣۵۰/research-workshop

 ارائه دهنده: فاطمه رضاپور، کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی،  دانشکده دندانپزشکی مشهد