تقویم روز
امروز شنبه 8 آذر ماه 1399 ساعت 20:25 ب ظ

افزوده شدن فيلتر جستجوی اختصاصی مقالات Covid-19 به بخش Clinical Queries

افزوده شدن فيلتر جستجوی اختصاصی مقالات Covid-19 به بخش Clinical Queries بانک اطلاعاتی PubMed.

بدين‌ترتيب می‌توان در ابعاد مختلف درمان، پيشگيری، انتقال، تشخیص و ... بيماری به طور مستقيم در PubMed جستجو کرد.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/clinical/