تقویم روز
امروز جمعه 28 خرداد ماه 1400 ساعت 15:20 ب ظ

برگزاری وبینار تخصصی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

برگزاری وبینار تخصصی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با ارائه گواهی معتبر

***آشنایی با نرم افزار spss مقدماتی روز دو شنبه 26/8/1399 از ساعت 12:30 تا 14

***معرفی نرم افزار رفرنس نویسی zotero روزچهار شنبه 26/8/1399 از ساعت 12:30 تا  14

*** وبینار با استفاده از امکانات سامانه وب کنفرانس Adobe Connect برگزار خواهد شد.

*** لینک ورود به وبینار :    webinar.nums.ac.ir/lib                               

همکارانی که تمایل به شرکت در دوره دارند فرم ثبت نام را از طریق لینک زیر حتما تکمیل نمایند ارئه گواهی منوط به ثبت نام  و شرکت در دوره می باشد

لینک فرم ثبت نام:  https://b2n.ir/816825