تقویم روز
امروز دوشنبه 11 اسفند ماه 1399 ساعت 07:10 ق ظ

برگزاری وبینار "مروری بر روش تحقیق" به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار می کند

وبینار " مروری بر روش تحقیق" با ارائه گواهی معتبر