تقویم روز
امروز یکشنبه 5 تیر ماه 1401 ساعت 22:17 ب ظ

دکتر پیام کبیری: دسترسی به منابع اطلاعاتی در چرخه پژوهش کشور از الزامات تحقیق است

دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گردهمایی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور  در مشهد  به ارائه گزارشی در خصوص جایگاه دسترسی به منابع اطلاعاتی در چرخه پژوهش کشور پرداخت.

ایشان به کمبود منابع برای خرید کتاب برای کتابخانه های بیمارستانی نیز  اشاره کرد و گفت: در گذشته بیمارستان ها از درآمدهای اختصاصی خود برای تامین کتاب های کتابخانه های بیمارستانی استفاده میکردند که به دلیل کووید این منابع تحت شعاع قرار گرفت و برگزار نشدن نمایشگاه کتاب هم عامل بازدارنده دیگری بود. در سال گذشته بودجه ای معادل دو میلیارد تومان از طرف معاونت تحقیقات و فناوری اختصاص یافت و انتظار می رود بودجه دیگری حداقل معادل سال گذشته برای خرید کتاب جهت کتابخانه های بیمارستان های آموزشی در نظر گرفته شود.

دکتر کبیری با اشاره به سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور جهت مدیریت و ساماندهی تحقیقات در کشور،  افزود: در این سامانه امکان یافتن عناوین تحقیقاتی تکراری میسر شده است. توصیه می شود همکاران پیش از تصویب پایان نامه یا طرح تحقیقاتی عنوان را در سامانه طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور جستجو کنند در آینده در این سامانه امکان مشابهت یابی پروپوزال هم فراهم میشود. به این وسیله را مدیریت و ساماندهی کنیم.به گفته وی سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور در برگیرنده بیش از 250 هزار طرح تحقیقاتی و پروپوزال است.

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، سپس به معرفی سامانه نوپا و کارکرد آن پرداخت و در ادامه به سامانه خبره یاب پژوهش اشاره کرد و گفت: بانک اطلاعاتی مقالات با عنوان خبره یاب پژوهش داریم که این امکان را فراهم میکند تا افراد خبره که در حوزه تحقیقاتی خاص در کشور فعال هستند قابل شناسایی باشند. به هدف راه اندازی سامانه ترجمان دانش ( پایگاه نتایچ پژوهش های سلامت کشور) نیز اشاره کردند.

دکتر کبیری با اشاره به سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی علوم پزشکی کشور گفت: این سامانه در اکثر دانشگاه ها جایگاه خود را پیدا کرده است. در سال گذشته کارنامه پژوهشی هر عضو هیئت علمی را تهیه کردیم امسال هم در تلاش هستیم تا کارکرد پژوهشی هر محقق تا 2020 نیز  در دسترس قرار گیرد. در سال جاری به سامانه علم سنجی تعداد طرح های تحقیقاتی هم به این کارنامه پژوهشی اضافه شده است. ایشان افزود:  462 عنوان مجله در دانشگاههای وزارت بهداشت منتشر می شود که در سال های اخیر روی کیفیت آنها بیشتر کار شده است. 168 عنوان مجله در اسکوپوس هم نمایه شده است که در این میان حتی مجلاتی به زبان فارسی هم وجود دارد.