تقویم روز
امروز شنبه 16 آذر ماه 1398 ساعت 23:52 ب ظ

گزارش عملکرد سالیانه

گزارش عملکرد سالیانه سه ماه اول سال 1398

 1. بروزرسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه مرکزی به آدرس lib.nums.ac.ir

  2. اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت ارسال لیست درخواستی خرید کتاب از نمایشگاه    

3. بررسی درخواست کتاب ها، تطبیق آن با موجودی کتابخانه و آماده سازی لیست خرید از نمایشگاه کتاب

 4.     خرید 175 عنوان و 619 نسخه کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب

 5.     تطبیق کتب دریافتی با فاکتور، ثبت کتب و آماده سازی آنها

عملکرد میز امانت:

امانت کتاب 3000
بازگشت کتاب 5509
امانت کتاب لاتین 15
بازگشت کتاب لاتین 15