رونمایی از سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

رونمایی از سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

رونمایی از سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

رونمایی از سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

رونمایی از سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 06:52 ق ظ

رونمایی سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، این سامانه دربرگیرنده تمامی اطلاعات علم سنجی دانشگاهها شامل تعداد مقالات، تعداد استنادات، H-Index، استناد به ازای مقاله، خوداستنادی دانشگاهی، تعداد و درصد مقالات بین المللی، مقالات پراستناد، مقالات منتشر شده در مجلات برتر و سایر شاخص های دانشگاهی است. فهرست اسامی دانشگاهها در صفحه اول این سامانه بر اساس شاخص H-Index انها که روزانه استخراج می شود مرتب گردیده است.

ادرس سامانه: http://usid.research.ac.ir

 

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)