معرفی سایت کمیسیون ارزشیابی متون و منابع علوم پزشکی

معرفی سایت کمیسیون ارزشیابی متون و منابع علوم پزشکی

معرفی سایت کمیسیون ارزشیابی متون و منابع علوم پزشکی

معرفی سایت کمیسیون ارزشیابی متون و منابع علوم پزشکی

معرفی سایت کمیسیون ارزشیابی متون و منابع علوم پزشکی
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 04:57 ق ظ

به منظور تحقق دستیابی به مرجعیت علمی در علوم پزشکی و در جهت ایجاد بستر مناسب برای ارتقای کیفیت و کمیت کتب مرجع تالیفی از سوی اساتید و صاحبنظران حیطه های مختلف " کمیسیون ارزشیابی متون و منابع علوم پزشکی" با ابلاغ مقام عای وزارت در معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی راه اندازی گردیده است.

مولفین محترم می توانند درخواست خود را شخصا و بصورت انلاین جهت دبیرخانه کمیسیون در سامانه http://books.nasrme.ac.ir ثبت و ارسال نمایند. کلیه کتب چاپ شده در حوزه پزشکی قابل ارسال و بررسی می باشد و کتبی که منتخب می شوند ضمن معرفی رسمی توسط معاونت اموزشی وزارت متبوع و درج در سامانه حائز دریافت گواهی و معرفی به هیات ممیزه دانشگاه ها، جهت لحاظ حداکثر امتیاز تالیف کتاب خواهند شد.

آدرس سایت کمیسیون : http://nasrme.ac.ir/books

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)