جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor) مجلات اعلام شد

جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor) مجلات اعلام شد

جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor) مجلات اعلام شد

جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor) مجلات اعلام شد

جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor) مجلات اعلام شد
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 06:37 ق ظ

در بزرگترین رویداد سالانه علم سنجی دنیا، موسسه ی ISI ضریب نفوذ یا Impact_Factor  جدید مجلات را اعلام کرد:

مجله ی  CA-Cancer journal for clinicians  با ضریب نفوذ ۲۲۳/۶۷۹ بیشترین مقدار را دارد.
در ایران مجله ی International journal of health policy and management  در رکوردی بی سابقه ضریب نفوذ ۴/۴۸۵ را کسب کرده است.

پژوهشگران می توانند با مراجعه به بانک اطلاعاتی Journal Scitation Report   در پایگاه استنادی  Web Of Science از جديدترين شاخص هاي تأثير ژورنال هاي حوزه تخصصي مورد علاقه خود مطلع شوند.

 

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)