برگزاری سومین همایش ملی مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

برگزاری سومین همایش ملی مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

برگزاری سومین همایش ملی مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

برگزاری سومین همایش ملی مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

برگزاری سومین همایش ملی مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 05:42 ق ظ

برگزاری سومین همایش ملی مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور مشهد مقدس 1 و 2 ابان ماه

این همایش طی روزهای اول و دوم آبان با حضور مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و با حضور دکتر کبیری رييس مرکز توسعه اطلاعات وانتشارات علمي وزارت بهداشت  به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجتمع سپيد برگزار گردید.

ارائه گزارش عملکرد، دستاوردها، اقدامات برجسته و فعالیت های ویژه دانشگاه ها، تبادل تجربیات موفق و ایده های نوآورانه، نقشه راه و برنامه آتی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه ها از مهمترین محورهای این همایش است.

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این همایش با بیان اینکه این نشست به منظور تبادل تجارب و ارائه ایده های کاربردی برای اجرای در دانشگاه ها برگزار شده است اظهار کرد: در برخی از دانشگاه ها در حال حاضر فعالیت های نوآورانه و اقدامات بدیع و جدیدی انجام شده است که نباید محدود به یک محدوده جغرافیایی باشد و باید به دیگر دانشگاه ها نیز انتقال یابد.

 

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)