برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 05:19 ق ظ

قابل توجه دانشجویان گرامی و اساتید محترم از تاریخ 1398/08/18 لغایت 1398/08/23نمایشگاه کتاب در محل کتابخانه مرکزی واقع در پردیس برگزار می گردد.

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)