انتشار رایگان 700 عنوان کتاب انتشارات دانشگاه کمبریج بعلت انتشار ویروس کرونا

انتشار رایگان 700 عنوان کتاب انتشارات دانشگاه کمبریج بعلت انتشار ویروس کرونا

انتشار رایگان 700 عنوان کتاب انتشارات دانشگاه کمبریج بعلت انتشار ویروس کرونا

انتشار رایگان 700 عنوان کتاب انتشارات دانشگاه کمبریج بعلت انتشار ویروس کرونا

انتشار رایگان 700 عنوان کتاب انتشارات دانشگاه کمبریج بعلت انتشار ویروس کرونا
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 06:20 ق ظ

انتشارات دانشگاه کمبریج تمام 700 عنوان کتاب خود را بعلت انتشار ویروس کرونا، تا پایان ماه می 2020 بطور رایگان در دسترس عموم قرار داد.

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks#

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)