تغییر ادرس جهت دسترسی به PubMed

تغییر ادرس جهت دسترسی به PubMed

تغییر ادرس جهت دسترسی به PubMed

تغییر ادرس جهت دسترسی به PubMed

تغییر ادرس جهت دسترسی به PubMed
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 05:16 ق ظ

با توجه به مشکل در دسترسی به PubMed به اطلاع اساتید گرامی می رساندکه رفع این مشکل طی چند هفته گذشته توسط جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت و بصورت مکاتبات متعدد با گروه فنی PubMed در کتابخانه ملی پزشکی آمریکا، پیگیری شده و نهایتا چند روز پیش مکاتبه ای از طرف PubMed به Google جهت حذف تحریم و رفع مشکل دسترسی کاربران ایرانی به سرورهای جدید PubMed که در شرکت Google است ارسال شده است. تا رفع این مشکل توسط Google همکاران می توانند از ادرس ذیل برای دسترسی به PubMed استفاده نمایند.

https://pmlegacy.ncbi.nlm.nih.gov/

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)