عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی ovid

عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی ovid

عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی ovid

عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی ovid

عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی ovid
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 06:46 ق ظ

به اطلاع اساتید گرامی می رساند با توجه به عدم تجدید اشتراک به پایگاه اطلاعاتی ovid توسط وزارت خانه دسترسی به این پایگاه امکان پذیر نمی باشد.

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)