برگزاری وبینار آموزشی " جستجوی شواهد بالینی در پایگاه پابمد"

برگزاری وبینار آموزشی " جستجوی شواهد بالینی در پایگاه پابمد"

برگزاری وبینار آموزشی " جستجوی شواهد بالینی در پایگاه پابمد"

برگزاری وبینار آموزشی " جستجوی شواهد بالینی در پایگاه پابمد"

برگزاری وبینار آموزشی " جستجوی شواهد بالینی در پایگاه پابمد"
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 04:31 ق ظ

وبینار آموزشی *جستجوی شواهد بالینی در پایگاه پابمد* توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می گردد.
*زمان : چهارشنبه: 19 شهریورماه 99*    *ساعت 10 الی 13:30*
*مدرسان: سرکار خانم دکتر سمیه نادی راوندی و سرکار خانم دکتر زهرا بتولی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان*
هدف وبینار: توانمندسازی اعضای هیئت علمی، متخصصان و کارکنان شاغل در بیمارستان ها و مراکز درمانی، دانشجویان، کتابداران و کارشناسان پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی بیرجند و کاشان
*ثبت نام برای کلیه علاقه مندان رایگان است.*
صدور گواهی = تکمیل فرم ثبت نام + حضور در وبینار
این وبینار با استفاده از امکانات سامانه وب کنفرانس Adobe Connect برگزار خواهد شد.
اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
https://mim.bums.ac.ir/page-mim/fa/116/dorsaetoolsnewsm/36900-G0/

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)