برگزاری وبینار " نکاتی پیرامون مقاله نویسی"

برگزاری وبینار " نکاتی پیرامون مقاله نویسی"

برگزاری وبینار " نکاتی پیرامون مقاله نویسی"

برگزاری وبینار " نکاتی پیرامون مقاله نویسی"

برگزاری وبینار " نکاتی پیرامون مقاله نویسی"
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 05:06 ق ظ

برگزاری وبینار " نکاتی پیرامون مقاله نویسی" توسط معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)