برگزاری وبینار معرفی نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران " نوپا"

برگزاری وبینار معرفی نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران " نوپا"

برگزاری وبینار معرفی نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران " نوپا"

برگزاری وبینار معرفی نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران " نوپا"

برگزاری وبینار معرفی نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران " نوپا"
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 06:26 ق ظ

وبینار معرفی نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران " نوپا"

پنجشنبه  ٢۰ شهریور ١٣٩٩

 ساعت ١۰-١١

 لینک ثبت نام

لینک ورود به وبینار

https://www.skyroom.online/ch/moeintaghavi١٣۵۰/research-workshop

 ارائه دهنده: فاطمه رضاپور، کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی،  دانشکده دندانپزشکی مشهد

 

 

 

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)