برگزاری وبینار "مروری بر روش تحقیق" به مناسبت هفته پژوهش

برگزاری وبینار "مروری بر روش تحقیق" به مناسبت هفته پژوهش

برگزاری وبینار "مروری بر روش تحقیق" به مناسبت هفته پژوهش

برگزاری وبینار "مروری بر روش تحقیق" به مناسبت هفته پژوهش

برگزاری وبینار "مروری بر روش تحقیق" به مناسبت هفته پژوهش
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 05:35 ق ظ

به مناسبت هفته پژوهش کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار می کند

وبینار " مروری بر روش تحقیق" با ارائه گواهی معتبر

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)