" کارگاه آشنایی مقدماتی با نرم افزار آماری spss "

" کارگاه آشنایی مقدماتی با نرم افزار آماری spss "

" کارگاه آشنایی مقدماتی با نرم افزار آماری spss "

" کارگاه آشنایی مقدماتی با نرم افزار آماری spss "

" کارگاه آشنایی مقدماتی با نرم افزار آماری spss "
تقویم روز
امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 ساعت 06:09 ق ظ

به اطلاع  می‌رساند جلسه اول " کارگاه آشنایی مقدماتی با نرم افزار آماری spss " توسط استاد ارجمند سرکارخانم دکتر فاطمه خراشادی زاده در تاریخ سه شنبه 1400/02/21 از ساعت 13 الی 15 به صورت غیر‌حضوری برگزار می‌گردد.

 از کلیه همکاران و  اعضای محترم هیات علمی دانشکده دعوت می­گردد در کارگاه مربوطه حضور یابند.

 آدرس وبینار :                                                                                             https://nums.elap.ir/research

 

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)