دسترسی به سامانه مشابهت یاب مجددا برقرار شد

دسترسی به سامانه مشابهت یاب مجددا برقرار شد

دسترسی به سامانه مشابهت یاب مجددا برقرار شد

دسترسی به سامانه مشابهت یاب مجددا برقرار شد

دسترسی به سامانه مشابهت یاب مجددا برقرار شد
تقویم روز
امروز شنبه 27 شهریور ماه 1400 ساعت 12:35 ب ظ

دسترسی به سامانه مشابهت یاب مجددا برقرار شد

سامانه مشابهت یاب که یکی از مجموعه سامانه های نوپا است، با هدف فراهم سازی امکان بررسی و شناسایی سرقت علمی در مقالات و متون انگلیسی طراحی و پیاده سازی شده و به صورت رایگان در اختیار اعضای محترم هیأت علمی قرارگرفته است.

 امکان دسترسی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به سامانه مشابهت یاب در آدرس  https :// ppc .research .ac .ir  فراهم گردیده است.

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)