دسترسی مجدد به پایگاههای اطلاعاتی ISI و Uptodate

دسترسی مجدد به پایگاههای اطلاعاتی ISI و Uptodate

دسترسی مجدد به پایگاههای اطلاعاتی ISI و Uptodate

دسترسی مجدد به پایگاههای اطلاعاتی ISI و Uptodate

دسترسی مجدد به پایگاههای اطلاعاتی ISI و Uptodate
تقویم روز
امروز شنبه 27 شهریور ماه 1400 ساعت 11:09 ق ظ

به اطلاع می رساند با پیگیری های  مرکز توسعه اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت دسترسی مجدد به پایگاه های Uptodate و Journal Citation Reports (JCR) و  Essential Science Indicators (ESI)  و Web of Science (ISI)برقرار گردیده است. علاقمندان به استفاده از این بانک های اطلاعاتی می توانند از طریق کلیک بر روی نام و لوگوی این پایگاه در صفحه اصلی کتابخانه مرکزی به آدرسcentlib.nums.ac.ir در و یا کتابخانه دیجیتال به  آدرس diglib.nums.ac.ir     .به اطلاعات این پایگاه دسترسی داشته باشن

 

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)