ساعات کار کتابخانه مرکزی و سالن های مطالعه در ماه مبارک رمضان

ساعات کار کتابخانه مرکزی و سالن های مطالعه در ماه مبارک رمضان

ساعات کار کتابخانه مرکزی و سالن های مطالعه در ماه مبارک رمضان

ساعات کار کتابخانه مرکزی و سالن های مطالعه در ماه مبارک رمضان

ساعات کار کتابخانه مرکزی و سالن های مطالعه در ماه مبارک رمضان
تقویم روز
امروز سه شنبه 18 مرداد ماه 1401 ساعت 00:17 ق ظ

ساعات کار کتابخانه مرکزی و سالن های مطالعه در ماه مبارک رمضان

به اطلاع اعضای محترم کتابخانه می رساند:

 در ایام ماه مبارک رمضان ساعت کار کتابخانه مرکزی دانشگاه از ساعت ۱۵:۳۰ به ۱۴:۳۰ تغییر یافت.

سالن های مطالعه از ساعت 7 لغایت 23 فعال می باشد.

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)