تغییر ساعت کار کتابخانه

تغییر ساعت کار کتابخانه

تغییر ساعت کار کتابخانه

تغییر ساعت کار کتابخانه

تغییر ساعت کار کتابخانه
تقویم روز
امروز دوشنبه 17 مرداد ماه 1401 ساعت 23:55 ب ظ

تغییرساعات کار کتابخانه مرکزی و سالن های مطالعه

به اطلاع اعضای محترم کتابخانه می رساند:

 از تاریخ 21 خرداد 1401 ساعت کار کتابخانه مرکزی دانشگاه از ساعت ۱۵:۳۰ به 13:30 تغییر یافت.

سالن های مطالعه طبق روال قبل از ساعت 7 لغایت 23 فعال می باشد.

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهان (سامانه مدیریت طرح های پژوهشی)