دسترسی به کتابهای سال 2019 در keyClinical

دسترسی به کتابهای سال 2019 در keyClinical

دسترسی به کتابهای سال 2019 در keyClinical

دسترسی به کتابهای سال 2019 در keyClinical

دسترسی به کتابهای سال 2019 در keyClinical
تقویم روز
امروز چهارشنبه 26 تیر ماه 1398 ساعت 05:51 ق ظ

به اطلاع اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند فهرست کتابهای سال 2019 موجود در پایگاه کلینیکال کی در سامانه منبع یاب به نشانی http://rsf.research.ac.ir  قابل دسترس است. جهت مشاهده کتابهای 2019 کلینیکال کی به سامانه منبع یاب مراجعه فرمایید.