بارگذاری مجموعه کتب خطی نفیس فارسی در کتابخانه کنگره آمریکا

بارگذاری مجموعه کتب خطی نفیس فارسی در کتابخانه کنگره آمریکا

بارگذاری مجموعه کتب خطی نفیس فارسی در کتابخانه کنگره آمریکا

بارگذاری مجموعه کتب خطی نفیس فارسی در کتابخانه کنگره آمریکا

بارگذاری مجموعه کتب خطی نفیس فارسی در کتابخانه کنگره آمریکا
تقویم روز
امروز چهارشنبه 26 تیر ماه 1398 ساعت 05:16 ق ظ

بارگذاری مجموعه کتب خطی نفیس فارسی در کتابخانه کنگره آمریکا

خبر هیجان انگیز این است که کتابخانه کنگره آمریکا، مجموعه بسیار جالبی از کتابهای خطی نفیس فارسی را برای مشاهده آنلاین و دانلود در وب سایت خود قرار داده است.

آدرس وب سایت : https://www.loc.gov/collections/persian-language-rare-materials/about-this-