انتشار آزاد اطلاعات در حوزه ITC توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

انتشار آزاد اطلاعات در حوزه ITC توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

انتشار آزاد اطلاعات در حوزه ITC توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

انتشار آزاد اطلاعات در حوزه ITC توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

انتشار آزاد اطلاعات در حوزه ITC توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 18:06 ب ظ

انتشار آزاد اطلاعات در حوزه ITC توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

به اطلاع می رساند این پژوهشگاه اقدام به انتشار فیم سمینارها و کارگاههای آموزشی برگزار شده در پایگاه اینترنتی به نشانی http://seminar.itrc.ac.ir  نموده است.

 
 
 
        نوپا: http://research.ac.ir
 
 
    منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir