برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب
تقویم روز
امروز چهارشنبه 30 مرداد ماه 1398 ساعت 23:46 ب ظ

قابل توجه دانشجویان گرامی و اساتید محترم از تاریخ 1398/02/29 لغایت 1398/03/03 نمایشگاه کتاب در محل کتابخانه مرکزی برگزار می گردد.